Equip de Govern de l’Ajuntament de València.

Valencià

El nou organigrama queda configurat de la manera següent: L’àrea d’Alcaldia es dividix en la delegació de Coordinació Jurídica, que dirigirà Felicià Albadalejo; i Relacions amb Mitjans de Comunicació, Pau Vendrell.

L’àrea de Cultura, dirigida per Glòria Tello, es dividix en la delegació de Cultura Popular i Festes la portarà Pere Fuset; Patrimoni i Acció Cultural, que portarà Gloria Tello, i Orquestra i Banda, de la que també s’encarregarà esta última.

En l’àrea de Desenrotllament Econòmic Sostenible, que portarà Joan Calabuig, hi ha una delegació nova Agricultura i Horta, que junt amb Pedanies portarà Consol Castillo; Comerç i Mercats, Carles Galiana. L’àrea de Desenrotllament Humà, Consol Castillo com a responsable, portarà el bloc de Servicis Socials, mentres Isabel Lozano portarà Inserció Sociolaboral.

L’àrea de Govern Interior: la delegació de Personal la portarà Sergi Campillo, que també dirigirà Administració Electrònica i Control Administratiu; i Servicis Tècnics centrals, Pere Fuset.

En l’àrea de Participació, Drets i Innovació que porta Jordi Peris, la delegació d’Igualtat la portarà Isabel Lozano. En l’àrea de Medi Ambient la responsable és Pilar Soriano, la delegació de Sanitat i Benestar Animal, Gloria Tello; platges, Consol Castillo; Conservació d’Àrees Naturals, Sergi Campillo; Gestió de Residus Sòlids i Neteja, Pilar Soriano, que també portarà parcs i Jardins.

Mobilitat i espai públic serà coordinada per Giussepe Grezzi, que s’encarregarà de les delegacions d’Espai Públic i Mobilitat, així com Infraestructures i Transport Públic.

Segons Ribó, amb este organigrama s’ha intentat que hi haja “transversalitat”, en algunes àrees és molt difícil que hi haja persones dels tres partits, però en general s’ha intentat complir, ha dit.

ddd


Castellano

El nuevo organigrama queda configurado de la siguiente manera: El área de Alcaldía se divide en la delegación de Coordinación Jurídica, que dirigirá Felicià Albadalejo; y Relaciones con Medios de Comunicación, Pau Vendrell.

El área de Cultura, dirigida por Glòria Tello, se divide en la delegación de Cultura Popular y Festes la llevará Pere Fuset; Patrimonio y Acción Cultural, que llevará Gloria Tello, y Orquesta y Banda, de la que también se encargará esta última.

En el área de Desarrollo Económico Sostenible, que llevará Joan Calabuig, hay una delegación nueva Agricultura y Huerta, que junto a Pedanías llevará Consol Castillo; Comercio y Mercados, Carles Galiana. El área de Desarrollo Humano, Consol Castillo como responsable, llevará el bloque de Servicios Sociales, mientras Isabel Lozano llevará Inserción Sociolaboral.

El área de Gobierno Interior: la delegación de Personal la llevará Sergi Campillo, que también dirigirá Administración Electrónica y Control Administrativo; y Servicios Técnicos Centrales, Pere Fuset.

En el área de Participación, Derechos e Innovación que lleva Jordi Peris, la delegación de Igualdad la llevará Isabel Lozano. En el área de Medio Ambiente la responsable es Pilar Soriano, la delegación de Sanidad y Bienestar Animal, Gloria Tello; Playas, Consol Castillo; Conservación de Áreas Naturales, Sergi Campillo; Gestión de Residuos Sólidos y Limpieza, Pilar Soriano, que también llevará Parques y Jardines.

Movilidad y espacio público será coordinada por Giussepe Grezzi, que se encargará de las delegaciones de Espacio Público y Movilidad, así como Infraestructuras y Transporte Público.

Según Ribó, con este organigrama se ha intentado que haya “transversalidad”, en algunas áreas es muy difícil que haya personas de los tres partidos, pero en general se ha intentado cumplir, ha dicho.

ddd


Informació ElMundo.es

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s