Sol.licitud Ocupació Via Pública o Zones Privades.

Sol·licitud Ocupació Via Pública i en Zones Privades (Urbanitzacions) , s’ha de demanar permís per a les verbenes, sopars a la via pública, música, (tot tipus de festa que s’haja de fer ús de la via pública o en urbanitzacions) , castells unflables, etc… Amb 2 mesos d’antelació.

És important el permís, ja que arribat el dia i sense ell, la Policia Local podria tancar les verbenes per possibles queixes veïnals.

REQUISITS PER A AUTORITZACIÓ D’ACTIVITATS TEMPORALS EN VIA PÚBLICA I ALTRES.

Documentació:

1) Instància de l’Ajuntament de València omplida:

 • Dades del titular.
 • Detallar l’acte que es tracte, lloc, data i hora (d’inici i de finalització) tenint en compte que l’horari autoritzat és fins a les 24:00h entre setmana i només fins a les 02:00h dissabtes o vespra de festiu.
 • NO s’autoritzen DISCOMÓBILES: Es pot sol·licitar Revetla o sopar popular amb acompanyament musical. Si es munta escenari cal especificar les mesures i supervisat i certificat per tècnic qualificat, llevat que es tracte d’escenari de poca embargadora i no present especials mesures de seguretat amb el que seria prou una declaració responsable firmada pel sol·licitant de la sol·licitud d’autorització.
 • Formular la sol·licitud especificant tot l’anterior (lloc, data, horari)

Documentació a Adjuntar: (Imprescindible)

 • Document de Mesures d’Emergència d’Activitats Temporals, omplit i detallant tots els apartats a omplir datat i firmat.
 • Pla d’ubicació: Dibuixat en foli o extret de Google maps.
 • Conformitat d’Alcaldia pedània: Redactat en Alcaldia i firmat per Alcaldessa pedanea.

2) Lloc de presentació:

Registre General d’Entrada:

 • En El Perellonet els divendres de 9 a 14:00h.
 • Junta de Districte de Russafa tots els dies.
 • Registre de la Pl. de l’Ajuntament.
 • Edifici de Tabaquera.
 • Registres d’altres Pedanies (només un dia a la setmana de 9 a 14:00h).

3 ) Termini:

Dos mesos d’antelació en relació a l’acte o actes a celebrar.


DOCUMENTS PER A DESCARREGAR

SOL.LICITUD  –  MESURES D´EMERGÈNCIA


Castellano

Solicitud Ocupación Vía Pública y en Zonas Privadas (Urbanizaciones), se tiene que pedir permiso para las verbenas, cenas a la vía pública, música, (todo tipo de fiesta que se tenga que hacer uso de la vía pública o en urbanizaciones), castillos hinchables, etc… Con 2 meses de antelación.

Es importante el permiso, ya que llegado el día y sin el, la Policía Local podría cerrar las verbenas por posibles quejas vecinales.

REQUISITOS PARA AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES TEMPORALES EN VÍA PÚBLICA Y OTROS.

Documentación:

1) Instancia del Ayuntamiento de Valencia cumplimentada:

 • Datos del titular.
 • Detallar el acto de que se trate, lugar, fecha y hora (de inicio y de finalización)  teniendo en cuenta de que el horario autorizado es hasta las 24:00h entre semana y solamente hasta las 02:00h sábados o víspera de festivo.
 • NO se autorizan DISCOMÓBILES: Se puede solicitar Verbena o cena popular con acompañamiento musical. Si se monta escenario hay que especificar las medidas y supervisado y certificado por técnico cualificado, salvo que se trate de escenario de poca embargadora y no presente especiales medidas de seguridad con lo que sería suficiente una declaración responsable firmada por el solicitante de la solicitud de autorización.
 • Formular la solicitud especificando todo lo anterior (lugar, fecha, horario)

Documentación a Adjuntar: (Imprescindible)

 • Documento de Medidas de Emergencia de Actividades Temporales, cumplimentado y detallando todos los apartados a rellenar fechado y firmado
 • Plano de ubicación: Dibujado en folio o extraído de Google maps.
 • Conformidad de Alcaldía pedánea: Redactado en Alcaldía y firmado por Alcaldesa pedánea.

2)  Lugar de presentación:

Registro General de Entrada:

 • En El Perellonet los viernes de 9 a 14:00h
 • Junta de Distrito de Ruzafa todos los días.
 • Registro de la Pl. del Ayuntamiento “ “
 • Edificio de Tabacalera
 • Registros de otras Pedanías (sólo un día a la semana de 9 a 14:00h)

3) Plazo:

Dos meses de antelación en relación al acto o actos a celebrar.DOCUMENTOS PARA DESCARGAR

SOLICITUD  –  MEDIDAS DE EMERGENCIA


Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s