SEMÀFOR EN ROIG. SEMPRE PARAR!!

Després de diverses queixes i diversos esglais, recordarem als conductors que passen per la carretera d’El Perellonet, que un semàfor en Roig amb pas de Zebra cal PARAR SI O SI.

En El Perellonet hi ha dos classes de semàfors:

  • Semàfor amb pas de Zebra.
  • Semàfor “A més Velocitat Semàfor TANCAT”

– Els primers només, hi ha 2, u per carril anada/volta a l’altura de la parada d’autobús que hi ha davant de la Discoteca SHE, d’este semàfor arriben moltes queixes i molts esglais d’atropells, ja que l’autobús per a i els passatgers baixen polsant al seu torn el polsador del semàfor, una vegada el semàfor es pose ROIG, no cal avançar ni a l’autobús, ni botar-se el semàfor, ni botar-se el pas de zebra, no és un semàfor que controle la velocitat, és un semàfor que si esta en ROIG, hi haja o no haja persones és per a PARAR, fins al canvi de llum. ÉS MOLT IMPORTNTE. Si no es complix amb el reglament de la DGT, La Policia pot MULTAR.

– Els segons, hi ha 15 repartits en els dos carrils anada/volta estos semàfors controlen la velocitat, a més de 50 km/h el semàfor ES TANCARA fins que s’abaixe la velocitat per davall dels 50 km/h, recordem que si es manté la velocitat en tota la carretera de 50 km/h no hi haurà problema de trobar el semàfor tancat, ja que només s’activa si hi ha més velocitat de la permesa, en esta carretera tan transitada, amb tantes parades d’autobús, amb tantes eixides d’urbanitzacions i eixides dels camps de cultiu, es fa molt perillós que se circule a mes de 50 km/. NO MES DE 50 KM/HSi es passa en roig la policia pot MULTAR.


CASTELLANO

Después  de varias quejas y varios sustos, vamos a recordar a los conductores que pasan por la carretera de El Perellonet, que un semáforo en Rojo con paso de Cebra hay que PARAR SI O SI.

En El Perellonet hay dos clases de semáforos:

  • Semáforo con paso de Cebra.
  • Semáforo “A más Velocidad Semáforo CERRADO”

– Los primeros solamente, hay 2, uno por carril ida/vuelta a la altura de la parada de autobús que hay enfrente de la Discoteca SHE, de este semáforo llegan muchas quejas y muchos sustos de atropellos, ya que el autobús para y los pasajeros bajan pulsando a su vez el pulsador del semáforo, una vez el semáforo se ponga ROJO, no hay que adelantar ni al autobús, ni saltarse el semáforo, ni saltarse el paso de cebra, no es un semáforo que controle la velocidad, es un semáforo que si esta en ROJO, haya o no haya personas es para PARAR, hasta el cambio de luz. ES MUY IMPORTNTE. Si no se cumple con el reglamento de la DGT,  la Policia puede  MULTAR.

– Los segundos, hay 15 repartidos en ambos carriles ida/vuelta estos semáforos controlan la velocidad, a más de 50 km/h el semáforo se CERRARA hasta que se baje la velocidad por debajo de los 50 km/h, recordamos que si se mantiene la velocidad en toda la carretera de 50 km/h no habrá problema de encontrar el semáforo cerrado, ya que solo se activa si hay más velocidad de la permitida, en esta carretera tan transitada, con tantas paradas de autobús, con tantas salidas de urbanizaciones y salidas de los campos de cultivo, se hace muy peligroso que se circule a mas de 50 km/. NO MAS DE 50 KM/H. Si se pasa en rojo la Policia puede MULTAR.


 

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s