Vela Llatina “El Perellonet” – V Exhibició.

El Dissabte, 17 de Juny, el Club de Vela Llatina “El Perellonet” organitzara la V Exhibició de Vela Llatina i és patrocinada per L´Ajuntament de València, L´Alcaldia de “El Perellonet” i la Junta Municipal de Russafa. La concentració de la regata serà en “El Puchol” en el Mirador de la Gola, ja que es realitzara en aigües de L´Albufera, pero la gent de “El Perellonet” eixirà a les 10h des de “El Portet”.

08

A les 10.00h. haurem d´estar en el Portet de “El Perellonet”, anirem en barques per contemplar l’exhibició, aquest any l´Alcaldia ofereix places gratuïtes per gaudir de l´exhibició, que s’ocuparan per rigorós ordre d’inscripció (Places Limitades). Màxim dues persones per inscripció, les persones interessades han d’enviar un correu a elperellonet46012@gmail.com indicant nom i cognoms de les persones interessades i un telèfon mòbil de contacte (Per si de cas hi han canvis o cancel.lacions sobrevingudes) o amb les mateixes dades al següent WhatsApp 635.537.255 (Laura).

07

Tots els que vinguen a l´exhibició tindran un esmorzar/picadeta amb beguda (gratuït) per gentilesa dels patrocinadors.

En Finalitzar es procedirà a l’entrega de premis de l’esdeveniment.


Castellano

El Sábado, 17 de Junio, el Club de Vela Latina “El Perellonet” organizará la V Exhibición de Vela Latina y será patrocinada por el Ajuntament de Valencia, la Alcaldía de “El Perellonet” y la Junta Municipal de Ruzafa. La concentración de la regata será en “El Puchol” en el Mirador de la Gola, ya que se realizara en aguas de la Albufera, pero la gente de “El Perellonet” saldrá a las 10h. desde “El Portet”.

08

A las 10.00h. Tendremos que estar en el Portet de “El Perellonet”, iremos en barcas para contemplar la exhibición, este año la Alcaldía ofrece plazas gratuitas para disfrutar de ella, que se ocuparán por riguroso orden de inscripción (Plazas Limitadas). Máximo dos personas por inscripción, las personas interesadas tienen que enviar un correo a elperellonet46012@gmail.com indicando nombre y apellidos de las personas interesadas y un teléfono móvil de contacto (Por si acaso hay cambios o cancelaciones sobrevenidas) o con los mismos datos al siguiente WhatsApp 635.537.255 (Laura).

07

Todos los que vengan a la exhibición tendrán un almuerzo con bebida (gratuito) por gentileza de los patrocinadores.

En Finalizar se procederá a la entrega de los premios.


Anuncios

NOU CONSULTORI

GRAN NOTÍCIA

L’Alcaldessa de “El Perellonet”, Laura Felip, ha mantingut una reunió este matí amb l’equip directiu del Departament de Salut de València – Doctor Peset per a interessar-se per l’estat en què es troba el projecte de nou consultori per a esta població que a l’estiu veu augmentar els seus habitants de 1.500 a 30.000.

Tal com li han transmés des del Departament de Salut, s´ha realitzat un estudi per a ajustar l’atenció sanitària a les necessitats reals de la població i este estudi s’ha concretat en un projecte d’obra que seguirà els tràmits pertinents fins a convertir-se en una realitat.

IMG-20170518-WA0005

Recordem com va dir l’alcaldessa en mesos anteriors, el nou consultori anirà ubicat en l’antiga escola, augmentant així la seua capacitat i accessos.

—–

GRAN NOTICIA

La Alcaldesa de “El Perellonet”, Laura Felip, ha mantenido una reunión esta mañana con el equipo directivo del Departamento de Salud de Valencia – Doctor Peset para interesarse por el estado en el que se encuentra el proyecto de nuevo consultorio para esta población que en verano ve aumentar sus habitantes de 1.500 a 30.000.

Tal y como le han transmitido desde el Departamento de Salud, se ha realizado un estudio para ajustar la atención sanitaria a las necesidades reales de la población y este estudio se ha concretado en un proyecto de obra que seguirá los trámites pertinentes hasta convertirse en una realidad.

IMG-20170518-WA0005

Recordamos como dijo la alcaldesa en meses anteriores, el nuevo consultorio irá ubicado en la antigua escuela, aumentando así su capacidad y accesos.


SEMÀFOR EN ROIG. SEMPRE PARAR!!

Després de diverses queixes i diversos esglais, recordarem als conductors que passen per la carretera d’El Perellonet, que un semàfor en Roig amb pas de Zebra cal PARAR SI O SI.

En El Perellonet hi ha dos classes de semàfors:

  • Semàfor amb pas de Zebra.
  • Semàfor “A més Velocitat Semàfor TANCAT”

– Els primers només, hi ha 2, u per carril anada/volta a l’altura de la parada d’autobús que hi ha davant de la Discoteca SHE, d’este semàfor arriben moltes queixes i molts esglais d’atropells, ja que l’autobús per a i els passatgers baixen polsant al seu torn el polsador del semàfor, una vegada el semàfor es pose ROIG, no cal avançar ni a l’autobús, ni botar-se el semàfor, ni botar-se el pas de zebra, no és un semàfor que controle la velocitat, és un semàfor que si esta en ROIG, hi haja o no haja persones és per a PARAR, fins al canvi de llum. ÉS MOLT IMPORTNTE. Si no es complix amb el reglament de la DGT, La Policia pot MULTAR.

– Els segons, hi ha 15 repartits en els dos carrils anada/volta estos semàfors controlen la velocitat, a més de 50 km/h el semàfor ES TANCARA fins que s’abaixe la velocitat per davall dels 50 km/h, recordem que si es manté la velocitat en tota la carretera de 50 km/h no hi haurà problema de trobar el semàfor tancat, ja que només s’activa si hi ha més velocitat de la permesa, en esta carretera tan transitada, amb tantes parades d’autobús, amb tantes eixides d’urbanitzacions i eixides dels camps de cultiu, es fa molt perillós que se circule a mes de 50 km/. NO MES DE 50 KM/HSi es passa en roig la policia pot MULTAR.


CASTELLANO

Después  de varias quejas y varios sustos, vamos a recordar a los conductores que pasan por la carretera de El Perellonet, que un semáforo en Rojo con paso de Cebra hay que PARAR SI O SI.

En El Perellonet hay dos clases de semáforos:

  • Semáforo con paso de Cebra.
  • Semáforo “A más Velocidad Semáforo CERRADO”

– Los primeros solamente, hay 2, uno por carril ida/vuelta a la altura de la parada de autobús que hay enfrente de la Discoteca SHE, de este semáforo llegan muchas quejas y muchos sustos de atropellos, ya que el autobús para y los pasajeros bajan pulsando a su vez el pulsador del semáforo, una vez el semáforo se ponga ROJO, no hay que adelantar ni al autobús, ni saltarse el semáforo, ni saltarse el paso de cebra, no es un semáforo que controle la velocidad, es un semáforo que si esta en ROJO, haya o no haya personas es para PARAR, hasta el cambio de luz. ES MUY IMPORTNTE. Si no se cumple con el reglamento de la DGT,  la Policia puede  MULTAR.

– Los segundos, hay 15 repartidos en ambos carriles ida/vuelta estos semáforos controlan la velocidad, a más de 50 km/h el semáforo se CERRARA hasta que se baje la velocidad por debajo de los 50 km/h, recordamos que si se mantiene la velocidad en toda la carretera de 50 km/h no habrá problema de encontrar el semáforo cerrado, ya que solo se activa si hay más velocidad de la permitida, en esta carretera tan transitada, con tantas paradas de autobús, con tantas salidas de urbanizaciones y salidas de los campos de cultivo, se hace muy peligroso que se circule a mas de 50 km/. NO MAS DE 50 KM/H. Si se pasa en rojo la Policia puede MULTAR.


 

IV EXHIBICIÓ VELA LLATINA

El president de l’associació de Vela Llatina del Perellonet, ens comunica el següent escrit:

“COM A PRESIDENT I EN NOM DE LA ASSOCIACIÓ DE VELA LLATINA DEL PERELLONET, JUAN RAMÓN FURIÓ I DEVESA:

SALUDA A:

EL PRÓXIM DIA 16/07/2016 ELS INVITEM ALS ACTES PROGRAMATS PER LA DITA ASSOCIACIÓ.

  • 10:30h. 1ª CONVOCATORIA EN EL PORTET DEL PERELLONET (AL FINAL DE L´ANTRADA DE GAVINO S/N)
  • 11:45h. EN L´EMBARCADOR DEL PUJOL, CONCENTRACIÓ DE TOTES LES EMBARCACIONS, PARTICIPANTS I INVITADES.
  • 12:00h. EXHIBICIÓ ON ES DONARÀ EIXIDA DEL RECORREGUT HABITUAL.
  • 14:30h. COMENÇARÀ EL DINAR QUE ES REALITZARÀ EN EL SEQUER DEL GERMANS GAVINO, SITUAT JUNT EL PORTET DEL PERELLONET. “